25 september 2018

Directe en indirecte persoonsgegevens

Wat houdt dat in en hoe ga ik er mee om?

Zowel huisartsen als een POH-GGZ, zijn in een huisartsenpraktijk veel bezig met de verwerking van persoonsgegevens. Uiteraard kunnen gegevens zoals een naam, geboortedatum of een burgerservicenummer direct herleiden naar een persoon. Deze gegevens hebben direct betrekking op de betreffende persoon.

Een misverstand is dat indirecte gegevens zoals een IP-adres of telefoonnummer dit niet kunnen. Het is minder duidelijk, maar ze zeggen weldegelijk iets over de persoon achter de informatie. Indirect of via een koppeling met een ander bestand, kunnen deze gegevens daarnaast alsnog verwijzen naar een persoon. Wanneer je als POH-GGZ de naam van een patiënt verandert in een patiëntennummer, kan er dus nog steeds worden nagegaan wat de identiteit van deze persoon is. Hou er daarom altijd rekening mee dat de wet- en regelgeving omtrent verwerking van persoonsgegevens op zowel directe als indirecte persoonsgegevens van toepassing is.

Dient er toch overleg plaats te vinden met collega’s, waarbij het bespreken van persoonsgegevens onontkomelijk is. Bespreek dit dan via een persoonlijk gesprek of telefonisch en niet via de mail. Op deze manier voorkom je dat dat er een foute verzending met persoonsgegevens kan plaatsvinden.