20 januari 2016

Preventiegroepen

Patiënten met lichte psychische klachten kunnen deelnemen aan preventiegroepen. Deze preventiegroepen worden aangeboden door PrimaCura GGZ en zijn er voor patiënten van alle huisartsen die aangesloten zijn bij PrimaCura. De preventiegroepen zijn voor deelnemers kosteloos bij een verwijzing door de huisarts of de POH-GGZ. Net als bij begeleiding bij de POH-GGZ betaalt de patiënt geen eigen risico.


Assertiviteitstraining 
Voor volwassenen die moeite hebben om voor zichzelf op te komen.
Aanmelden via: 088-0334100 of preventie@nullggzbreburg.nl


Borderline de baas / Omgaan met borderline
Voor familieleden en naastbetrokkenen van iemand met een borderline persoonlijkheidsstoornis, die de balans willen vinden tussen betrokkenheid en afstand, tussen zorgen voor de ander en zorgen voor zichzelf.
Aanmelden via: 088-0334100 of preventie@nullggzbreburg.nl


Brussengroep
Voor broers en zussen van kinderen met een chronische ziekte, handicap of stoornis, die het leven binnen het gezin duidelijk beïnvloedt.
Doorlopend (bijeenkomsten 1x per maand)
Aanmelden via: 088-0334100 of preventie@nullggzbreburg.nl


KOPP/KOV
Voor jongeren die opgroeien in een gezin met een ouder met psychische problemen of een verslaving. Bekijk de video voor meer uitleg.
Aanmelden via: 088-0334100 of preventie@nullggzbreburg.nl
Leeftijdsgroepen:
– 8-12 jaar
– 13-16 jaar
– (jong)volwassenen


Naasten van mensen die een suïcidepoging hebben gedaan
Voor naastbetrokkenen van mensen die een suïcidepoging hebben gedaan.
Aanmelden via: 088-0334100 of preventie@nullggzbreburg.nl


Nabestaanden na zelfdoding
Voor nabestaanden die hun partner, kind, ouder, broer/zus, vriend of een andere naaste zijn verloren door zelfdoding.
Aanmelden via: 088-0334100 of preventie@nullggzbreburg.nl


Psychische problemen in de familie
Voor naastbetrokkenen van mensen met psychische problemen zoals depressie, schizofrenie, ADHD, angst- en dwangstoornissen, autisme, een manische depressie of psychose. Bekijk de video voor meer uitleg.
Aanmelden via: 088-0334100 of preventie@nullggzbreburg.nl


Op zoek naar zin
Voor mensen van 60 jaar en ouder met (lichte tot matige) depressieve klachten, die op zoek zijn naar de zin van hun leven en hun leven opnieuw betekenis willen geven.
Aanmelden via: 088-0334100 of preventie@nullggzbreburg.nl


Rots en water
Voor jongens en meisjes tussen de 12 en 16 jaar met lichte agressie-regulatieproblemen, passief gedrag, moeite om voor zichzelf op te komen, moeite met conflicthantering of hyperactief en impulsief gedrag.
Aanmelden via: 088-0334100 of preventie@nullggzbreburg.nl