21 september 2017

Kwaliteit van zorgverlening

PrimaCura GGZ wil, aanvullend op de wet- en regelgeving, middels deskundigheidsbevordering en goede informatievoorziening de kwaliteit van de zorgverlening borgen.

Deskundigheidsbevordering
PrimaCura GGZ ziet deskundigheidsbevordering van haar zorgverleners als belangrijk onderdeel voor het leveren van kwalitatief goede zorg. In eerste instantie is de deskundigheidsbevordering gericht op de huisartsen en POH-GGZ, gevolgd door multidisciplinaire bijeenkomsten met de overige bij de GGZ betrokken zorgverleners. De begeleiding bestaat uit periodieke afspraken die naast kennisverbreding en verdieping, ook gericht zijn op het goed registreren in het HIS. Daarnaast worden protocollen gemaakt hoe de zorg geleverd en geregistreerd moet worden.
Een contactpersoon van PrimaCura GGZ bezoekt minimaal twee keer per jaar de huisartsenpraktijk en bespreekt de geleverde zorg en de verbeterpunten.

Informatievoorziening
Een essentieel onderdeel van GGZ is het motiveren van patiënten tot gedragsverandering en tot zelfmanagement. Ondersteunend hierbij is informatiemateriaal dat de patiënt mee naar huis kan nemen.