13 juli 2018

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Zo ook PrimaCura GGZ. Bekijk via de onderstaande link het goedgekeurde kwaliteitsstatuut GGZ.

> Bekijk hier het goedgekeurde kwaliteitsstatuut.