Meteen naar de inhoud

Akkoord Zorgprogramma Eerstelijns GGZ voor Midden-Brabant

  Voor de regio Midden-Brabant heeft PRO-RCH een akkoord bereikt met de zorgverzekeraars CZ en VGZ over de komst van een nieuw integraal ketenzorgprogramma GGZ. Hierin wordt vanaf 2018 zowel de huisartsenzorg, inclusief de praktijkondersteuner GGZ, en de generalistische Basis GGZ gecontracteerd.

  Ketenzorg

  Het zorgprogramma is door PRO-RCH ontwikkeld om hiermee de zorg rondom de GGZ in de regio gezamenlijk te organiseren en daarmee de noodzakelijke zorg rondom GGZ-klachten te versterken. De keten is gebouwd als een schil om de huisarts heen, met de generalistische Basis GGZ als eerste samenwerkingspartner. Het doel is de huisarts, POH-GGZ en psycholoog in staat te stellen om op de best mogelijke manier de patiënt te kunnen helpen dan wel gericht en snel door te verwijzen en te behandelen.

  Veranderingen

  “Vanaf 2014 zijn ingrijpende veranderingen binnen de GGZ vanuit de overheid in gang gezet, daar is dit zorgprogramma een antwoord op”, aldus Rudolf Keijzer, operationeel directeur van PRO-RCH. Keijzer doelt hierbij vooral op de veranderingen die geleid hebben tot een stelsel van vier domeinen van GGZ: WMO/Jeugdwet, GGZ Basiszorg, de generalistische Basis GGZ en de specialistische GGZ. “Het uitgangspunt van deze veranderingen, zo ook van het zorgprogramma, is dat alle patiënten een passende behandeling op het juiste moment en de juiste plaats ontvangen. Waar mogelijk dichter bij huis en minder zwaar.”

  De rol van de huisarts als poortwachter in de GGZ is mede door deze verandering nog belangrijker geworden. Een optimaal functionerende keten waarin de huisarts, POH-GGZ en GGZ hulpverleners goed samenwerken wordt hierbij als noodzakelijk gezien.

  Realisatie

  PRO-RCH is ruim twee jaar bezig geweest om een integrale aanpak, in de vorm van een zorgprogramma, te realiseren. “Dit is een schitterende mijlpaal in het verder optimaliseren van de (keten)samenwerking”, aldus Keijzer. “Wij verwachten dat dit programma bijdraagt aan het voorkomen dat patiënten tussen wal en schip vallen. Dit is iets wat met de huidige versnippering van zorgverlening nog te vaak voorkomt.”