Ga naar de inhoud

Overzicht aanbieders gericht op Culturele psychiatrie

Hoog-specialistische GGZ gericht op psychotrauma bij vluchtelingen

ARQ Centrum'45 (Landelijk)

Contactgegevens: 

 • Locatie: Diemen (dagbehandeling vluchtelingen) en Oegstgeest (kliniek)
 • Bureau Aanmelding en Informatie: T 088 - 330 55 11
 • ARQ Centrum’45 algemeen: T 071 - 519 15 00
 • Ga naar de website.
 • E-mail: arqcentrum45@nullarq.org

Toelichting: 

 • Voor alle leeftijden (kinderen en volwassenen)
 • Alle talen mogelijk (tolken worden ingezet indien nodig)
 • ARQ Centrum’45 is onderdeel van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.
 • TOPGGz-erkende landelijk behandel- en expertisecentrum voor psychotrauma.
 • ARQ Centrum’45 behandelt mensen met complexe psychotraumaklachten die het gevolg zijn van vervolging, oorlog en geweld (bijvoorbeeld geweld tijdens het werk).
 • Er zijn diverse expertiseteams, o.a. vluchtelingen, kind/gezin en trauma, seksueel geweld, traumatische rouw.
Reinier van Arkelgroep (Zuid-Nederland)

Contactgegevens: 

 • Locatie: Den Bosch en Vught
 • Aanmelden, intake en advies: T 073 - 658 68 68
 • Overige vragen, receptie: T 073 - 658 51 11
 • Ga naar de website.

Toelichting:

 • Voor alle leeftijden (kinderen en volwassenen)
 • Alle talen mogelijk (tolken worden ingezet indien nodig)
 • Reinier van Arkelgroep biedt interculturele psychiatrie. Het psychotraumacentrumheeft een cultuurspecifiek behandelaanbod. Er wordt rekening gehouden met de cultuur en land van herkomst van cliënten en met verschillen tussen mannen en vrouwen.
 • Er wordt zoveel mogelijk gewerkt in groepen. In een groep kunnen mensen met elkaar contact opbouwen en onderling steun bieden aan elkaar zodat buiten de behandeling een steunsysteem kan worden opgebouwd.


Interculturele eerste en tweedelijns GGZ

Allomedics (Landelijk)

Contactgegevens: 

Toelichting: 

 • Voor alle leeftijden (kinderen en volwassenen)
 • Allomedics kan in 27 talen patiënten te woord staan.
 • Bij AlloMedics werken huisartsen met een migratieachtergrond die zich sterk maken voor patiënten met een migratie- en vluchtelingenachtergrond én vastlopen in de zorg. Allomedics wordt momenteel mogelijk gemaakt door (huis)artsen en medische specialisten. De missie is de zorg toegankelijker maken voor iedereen, ongeacht taal- en/of cultuurbarrière. Huisartsen of andere zorgprofessionals die door taal- of cultuurbarrière de hulpvraag van hun patiënt niet goed kunnen achterhalen, kunnen Allomedics inschakelen voor advies. De professionals zijn BIG geregistreerd en allen werkzaam in de reguliere zorg. Bij AlloMedics zijn ook medische studenten aangesloten. Zij werken conform de verschillende medische richtlijnen en nemen daar waar nodig is de invulling van de eigen cultuur/wensen van de patiënt mee in het adviseren van een verder beleid. Zij bieden ondersteuning daar waar kan en nemen geen behandelrelaties over.
Barka

Contactgegevens:

Locatie: Tilburg
Tel.: +31 628864893
E-mail: ania.mikielewicz@nullbarkanl.org
Ga naar de website.

Toelichting:

 • Ondersteunings- en herverbindingsprogramma van Stichting Barka voor dakloze Midden- en Oost- Europese migranten in Tilburg. Is er voor deze mensen die het leven niet aankunnen vanuit sociale problemen, verslavingsproblematiek en mentale problemen.
Centrum voor levensvragen (Midden- en Oost-Brabant)

Contactgegevens: 

Toelichting:

 • De geestelijk verzorgers van Centrum voor levensvragen begeleiden mensen met een levensvraag die ongeneeslijk ziek zijn (palliatieve fase), hun naasten of mensen die ouder zijn dan 50 jaar. In de afgelopen hebben ze onder andere veel patiënten ondersteund met een culturele achtergrond.
 • Het werkgebied bestaat uit Midden en Oost-Brabant; dat bestaat uit de regio’s Midden-Brabant, Noordoost-Brabant, Bommelerwaard en Zuidoost-Brabant.
 • Er zijn geestelijk verzorgers werkzaam met verschillende achtergronden.
Centrum voor Poolse Gezinnen

Contactgegevens: 

Toelichting:

 • Jeugdhulp en WMO-ondersteuning aan Poolssprekende gezinnen. Ook voor burgers uit Midden-Brabant beschikbaar.
 • Hulpaanbod: Psychologische en pedagogische en/of financieel-administratieve ondersteuning en praktische ondersteuning bij gezinnen.
 • De route die nodig is om te verwijzen in de regio Hart van Brabant:
  • Aanmelding client bij gecontracteerde aanbieder Hart van Brabant, hierbij aangeven dat ondersteuning vanuit Centrum voor Poolse Gezinnen gewenst is in verband met taal en cultuur.
  • Gecontracteerde aanbieder kijkt of casus passend is en neemt contact op Centrum voor Poolse Gezinnen, in verband met een eventueel onderaannemerschap.
  • Gecontracteerde aanbieder ontvangt vanuit Toegang een toewijzing voor ondersteuning.
  • Gecontracteerde aanbieder (hoofdaannemer) stelt onderaannemersovereenkomst op met Centrum voor Poolse Gezinnen.
  • Centrum voor Poolse Gezinnen declareert bij hoofdaannemer gewerkte uren.
De Hemisfeer

Contactgegevens: 

Toelichting: 

 • Voor volwassenen
 • Talen beschikbaar: Engels, Kroatisch/Servisch, Frans en Italiaans
 • De Hemisfeer is een niet-regio gebonden praktijk voor Specialistische GGz in ‘s-Hertogenbosch. Zij onderzoeken en behandelen cliënten met diverse psychische klachten en achtergronden.
 • In het bijzonder is de Hemisfeer gespecialiseerd in behandeling van posttraumatische stress stoornis (PTSS) en van psychische problemen bij cliënten uit verschillende culturen. Zij bieden hulp aan specifieke doelgroepen, zoals migranten, Nederlandse veteranen, burgers of veteranen afkomstig uit oorlogsgebieden in het buitenland, asielzoekers en vluchtelingen, NGO-medewerkers, studenten uit het buitenland en expats.
Dichtbij Zorg

Contactgegevens:

Toelichting:

 • Voor volwassenen, kinderen en jong-volwassenen
 • Talen beschikbaar: Etiopisch, Turks
 • Dichtbij Zorg is een samenwerkingsverband van zelfstandige zorgaanbieders. Kinderen en (jong-) volwassenen met psychiatrische, psychosociale en/of verslavingsproblemen kunnen bij ons terecht. Ook bieden we zorg aan mensen met een niet aangeboren hersenletsel.
 • Dichtbij Zorg heeft geen psychiater in dienst (werkt samen met een psychologenpraktijk)
 • Voor WLZ via de zorgverzekering, anders via Siem
 • Geen wachttijden
Esens GGZ

Contactgegevens: 

Toelichting:

 • Voor volwassenen
 • Talen beschikbaar: Turks en Arabisch
 • Esens is een specialistische GGZ-instelling voor de ambulante behandeling van psychische en psychiatrische stoornissen.
 • Naast de reguliere zorgverlening beschikt Esens over een uitgebreide expertise op het gebied van migratie en geestelijke gezondheidszorg en ruime kennis van de Turkse en Marokkaanse cultuur. Dit leidt tot een beter begrip van het probleem van een cliënt, zorgt dat een behandeling effectiever verloopt en heeft daardoor een gunstig effect op het behandelresultaat.
 • Mocht het nodig zijn dan is het binnen Esens mogelijk om gesprekken te voeren in de eigen taal. Esens GGZ heeft therapeuten die Turks en Arabisch spreken.
Forta Groep Intercultureel

Contactgegevens:

 • Locaties: Tilburg, (Fazantenjachtstraat 48, 5042 XB) en in Rotterdam en Utrecht
 • Algemeen nummer: 030-246 7393
 • Telefoon voor consultatie: 010-4504071

Toelichting:

 • De FortaGroep biedt ambulante hulp in de Basis- en de Specialistische GGZ.
 • De praktijklocaties zijn kleinschalig van opzet en bevinden zich dichtbij het openbaar vervoer. De wachttijden zijn doorgaans kort.
 • Vind hier het verwijsmodel.
 • Patiënten kunnen doorverwezen worden voor de behandeling van:
  • Angstklachten
  • Depressieve klachten
  • Trauma (PTSS)
  • Persoonlijkheidsproblematiek
  • Psychosomatische klachten
  • Psychische klachten bij kind en jeugd
 • Psychiater ter beschikking (alleen Nederlandstalig)
 • Behandelaren spreken Nederlands, Engels en Turks.
GGzE Idiomes

Contactgegevens:

Toelichting: 

 • Voor volwassenen
 • Maakt gebruik van tolken
 • GGzE Idiomes biedt psychische hulp die is afgestemd op verschillende culturele achtergronden. Als iemand hulp nodig heeft, is het belangrijk dat de hulpverlener rekening houdt met de culturele achtergrond. GGzE verdiept zich in de culturele achtergrond en stemt de werkwijze af op individuele wensen.
 • Mensen kunnen bij GGzE Idiomes terecht met psychische en psychiatrische klachten waarbij een transculturele aanpak van de problematiek geïndiceerd of gewenst is.
 • De cliëntenpopulatie bestaat uit migranten, vluchtelingen, Nederlanders van voormalige koloniën, expats en buitenlandse studenten. GGzE
 • Idiomes heeft aandacht voor cultuursensitiviteit en heeft als visie cultuur als veerkracht van het individu. AIs de Nederlandse taal lastig is, dan zoekt GGzE Idiomes samen met de cliënt naar een alternatief.
GGZ in Balans

Contactgegevens:

Toelichting: 

 • Voor volwassenen
 • Talen beschikbaar: Turks, Arabisch, Berbers, Frans en Spaans
 • GGZ in Balans is een kleine zorgaanbieder. GGZ in Balans behandelt en begeleidt volwassenen vanaf 18 jaar met verschillende sociale en culturele achtergronden.
 • GGZ in Balans is gespecialiseerd in psychologische hulp voor mensen met een migratie-achtergrond.
GGZ Licht In Zicht

Contactgegevens: 

Toelichting: 

 • Voor volwassenen
 • Beschikbare talen: Turks, Arabisch, Berbers, Frans, Engels en Pools
 • Licht in Zicht levert cultuursensitieve GGZ en WMO. Het team bestaat uit medewerkers met verschillende etnische achtergronden waardoor ze de taal, leefsituatie, culturele normen en waarden van cliënten goed kennen. Door de kleinschaligheid zijn zij in staat om de cliënt centraal te stellen, korte communicatielijnen aan te houden en flexibel in te spelen op diverse hulpvragen.
i-psy, interculturele psychiatrie (Landelijk)

Contactgegevens: 

 • Locaties: Almere, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Gouda, Heerhugowaard, Leiden, Lelystad, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Zaandam, Zoetermeer, Zwolle.
 • T 088 - 358 96 00
 • Ga naar de website.
 • E-mail: info@nulli-psy.nl

Toelichting: 

 • Voor alle leeftijden (kinderen en volwassenen)
 • Veel talen beschikbaar (afhankelijk per locatie)
 • i-psy biedt behandeling die rekening houdt met cultuur en geloofsovertuiging. Bij i-psy werken hulpverleners die naast Nederlands bijvoorbeeld ook Turks, Marokkaans, Arabisch, Pools, Russisch, Frans, Engels of andere talen spreken.
Osperon

Contactgegevens: 

Toelichting: 

 • Voor volwassenen
 • Talen beschikbaar: Nederlands, Arabisch, Engels, Frans, Turks, Marokkaans, Farsi, Koerdisch en Portugees. Waar nodig wordt de hulp ingeschakeld van een professionele tolk.
 • Osperon is gespecialiseerd in traumabehandeling en interculturele hulpverlening en richt zich met name op mensen met een niet-westerse afkomst die last hebben van psychische problemen. Deze problemen kunnen zijn ontstaan door ingrijpende ervaringen in het land van herkomst, maar ook door stressvolle gebeurtenissen in Nederland. Veel mensen voelen zich door hun andere culturele achtergrond niet goed begrepen door Nederlandse hulpverleners. De behandelaars van Osperon zijn zich hiervan bewust en zijn getraind om op professionele wijze met cultuurverschillen om te gaan.
 • Osperon biedt onderzoek, behandeling, expertise en consultatie bij psychische en/of psychiatrische problemen. Daarbij wordt zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij de cultuur en persoonlijke levenssituatie van cliënten.
Polon

Contactgegevens:

 • Aanmeldingen (bij voorkeur) via e-mail (aanmelding@nullpolon.nl).
 • Telefonische aanmeldingen kunnen alleen tussen 09.00 en 12.00 elke werkdag.
  Nederlandstalig (040) 209 43 26
  Poolstalig 
  (040) 844 23 84

Toelichting:

 • Hulp aan Polen (Oost-europeanen, Poolse gezinnen en jeugdigen)
 • Verzorgt jeugdhulp, individuele begeleiding, begeleiding van gezinnen met meervoudige en complexe problemen
 • Hulpverlening in de volgende talen: Pools, Roemeens, Bulgaars, Russisch, Oekraïens, Nederlands en Engels
Poolse AA (Den Bosch en Eindhoven)

Contactgegevens voor Poolse AA groepen (binnenlopen, aanmelden niet nodig):

Den Bosch:

 • Adres: Sonniusstraat 3, 5212 AJ ’s Hertogenbosch
 • Zondagmiddag 17.00-19.00 uur

Eindhoven:

 • Adres: Pastoriestraat 147, 5612 EK Eindhoven
 • Poolstalige Bijeenkomst: vrijdagavond 20.00 tot 21.45 uur
Sensa Zorg

Contactgegevens:

 • Locaties: Amsterdam en omgeving, Breda en omgeving, West-Friesland en omgeving, IJmond gebied, Zuid Kennemerland, Zaanstreek en Waterland, Haarlemmermeer, Haaglanden, Almere en Lelystad.
 • T 085 - 273 32 63
 • info@nullsensazorg.nl
 • Ga naar de website.

Toelichting:

 • Voor alle leeftijden
 • Diverse talen beschikbaar (verschilt per locatie)
 • Sensa Zorg is een organisatie met 150 zorgprofessionals, uit meer dan 30 verschillende culturen met 23 verschillende talen. Sensa Zorg biedt cultuursensitieve GGZ-behandeling en ambulante ondersteuning aan volwassenen, verzorging en verpleging, kraamzorg, Jeugd-GGZ en specialistische jeugdzorg in achterstandswijken. Sensa Zorg staat voor klantgerichte zorg die past bij de culturele achtergrond van de cliënt en biedt zorg aan cliënten van iedere afkomst, geloof of geaardheid.
 • Per 1 januari 2021 heeft Sensa Zorg een overeenkomst voor jeugdhulp in het werkgebied Breda en omgeving. Dit betreft de volgende gemeentes: Breda, Altena, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout. Sensa Zorg biedt hier jeugdhulp, basis- en specialistische Jeugd GGZ, ambulante (gezins)begeleiding en begeleiding in ‘Jouw Ingebrachte Mentor (JIM)’.
TCP

Contactgegevens:

Locatie: Eindhoven
T: 085 – 130 81 16
info@nulltcpe.nl
www.tcpe.nl

Toelichting:

Onze doelgroep bestaat uit jongvolwassenen vanaf 23 jaar, volwassenen en ouderen (tot 65). In het bijzonder richt TCP zich op mensen met een multiculturele achtergrond. Geen wachttijd.

Psychiater spreekt meerdere talen (bij Farsi wordt gebruik gemaakt van een tolk, er is wel een behandelaar die Farsi spreekt). Soms online mogelijk als de patiënt paar keer is gezien.

Men kan terecht met onderstaande klachten:

 • Angstklachten
 • Depressie en stemmingsklachten
 • Psychotrauma/PTSS
 • Trauma bij vluchtelingen
 • Alcohol of drugsafhankelijk (licht tot matige problematiek)
 • ADHD/ADD
 • Levensfaseproblematiek
 • Identiteitsproblemen
 • Agressierelatieproblematiek
 • Relatie- en gezinsproblemen
 • Slaapproblemen
 • Eetstoornis


*De bovenstaande lijst is (nog) niet volledig en aan wijzigingen onderhevig. Heb jij aanvullingen op de lijst of zie je iets dat niet klopt? Laat dit dan weten aan Petra Geerts via p.geerts@nullpraktijksteun.nl.