Ga naar de inhoud

Overzicht LVB-zorgaanbieders

Aanbieders in behandeling en begeleiding

ASVZ

Contactgegevens: 

Toelichting: 

 • ASVZ beschikt over een AVG-arts (geen psychiater).
 • ASVZ werkt alleen vanuit een stabiele situatie, dus niet vanuit crisis.
Asendo

Contactgegevens: 

Toelichting:

 • Voor kinderen t/m jongvolwassenen.
Amarant

Contactgegevens: 

 • Helpdesk voor de cliënt: 088 6119955
 • Voor algemene vragen over de behandeling: frontofficebehandeling@nullamarant.nl of 088-6112229
 • Voor telefonische consultatie, advies of intercollegiaal overleg arts VG: 088-6115307 (via medische dienst, de arts is 24/7 bereikbaar)
 • Voor aanvraag behandeling: via Zorgdomein
 • Telefonische consultatie over LVB-cliëntgebonden gedragsvraagstukken met een gedragskundige: 088-6110110 (via receptie)
 • Crisisaanvragen: via de geldende afspraken (CIT of crisisregisseur ZK)
Buro Maks

Contactgegevens: 

Toelichting: 

 • Geen wachttijd
 • Voor behandeling kan de huisarts direct verwijzen, voor begeleiding gaat dit via de gemeente.
 • Buro Maks biedt geen diagnostiek.
 • Een GZ-psycholoog en psychiater tot hun beschikking.
Dichterbij

Contactgegevens: 

Toelichting:

 • Alleen voor patiënten met een WLZ-/VG-indicatie.
GGZ Oost-Brabant

Contactgegevens: 

Toelichting:

 • GGZ Oost-Brabant werkt bovenregionaal
Levéo

Contactgegevens:

Toelichting:

 • Geen AVG-arts. Kunnen psychiater consulteren indien nodig.
 • Onder Levéo vallen:
Het Zonneke

Contactgegevens:

Toelichting: 

 • Vooral gericht op personen met autisme
 • Voor jeugdigen en volwassenen met een IQ hoger dan 70
Huize Padua

Contactgegevens:

Toelichting:

 • Huize Padua werkt bovenregionaal.
Philapelphia Expertisecentrum

Contactgegevens: 

Prisma

Contactgegevens: 

 • Voor aanmelden en zorgvragen:088 – 770 2491.

Toelichting: 

Reinier van Arkel

Contactgegevens: 

Toelichting: 

 • Reinier van Arkel heeft een psychiater tot de beschikking.
RIBW

Contactgegevens: 

Toelichting: 

 • Geen AVG-arts of psychiater beschikbaar.
SenseZorg

Contactgegevens: 

Toelichting: 

 • SenseZorg biedt ambulante ondersteuning aan mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en/ of een psychiatrisch problematiek.
 • Iedereen is welkom, van jong tot oud.
 • SenseZorg begeleidt de client naar het (her)vinden van eigen krachten waardoor iemand uiteindelijk in staat is deel te nemen aan onze samenleving op een niveau wat bij hem past.
Sovak

Contactgegevens: 

Toelichting: 

 • Bij Sovak is een AVG-arts in dienst wie in contact staat met de psychiater.
 • Alleen voor patiënten die bij Sovak verblijven.
Stevig

Contactgegevens: 

Toelichting: 

 • Stevig is een onderdeel van Dichterbij.
 • Er zijn wachttijden. Welke wachttijd geldt, is afhankelijk van de vraag.
 • Ook patiënten met vermoeden van LVB kunnen bij Stevigterecht.
 • Stevig is een derdelijns organisatie. Ze hebben meerdere psychiaters in dienst.
AMO actieve opvang en begeleiding

Contactgegevens: 

Toelichting: 

 • AMO is ook gecontracteerd als jeugdhulpaanbieder met de nieuwe inkoop bij de regiogemeenten.
 • Werkgebied is regio Breda en regio Tilburg.
 • AMO biedt een relatief nieuw product: opvang Plus (respijtzorg) en naschoolse begeleiding aan jeugdigen leeftijden 6 t/m (in principe) 18 jaar, met een maximum van 25 jaar. Onder andere gericht op sociale activiteiten en bewegen.
Sterk huis

Contactgegevens: 

Toelichting:

 • Groepen voor kinderen en jongeren
  • Dagbehandeling (Pelikaan, Kangoeroe, Duizendpoot en behandelklas Zebra)
  • Dag- en nachtbehandeling (Orion, Steppe, Toendra, Toermalijn, Pyriet, Prinsenhoeven)
  • Jeugd en zelfstandigheid > Meer informatie
  • Kinderdagverblijf Hebe > Meer informatie

  Hebben een groot aanbod en werken o.a. ook met gezinnen en jeugdigen waarbij er sprake is van LVB.

Stichting de Belvertshoeve

Contactgegevens: 

Toelichting: 

 • De Belvertshoeve is een kleinschalig beschermd wonen, leren en werken concept voor jongeren tussen de 18 en 28 jaar met een lichtverstandelijke beperking en/of diverse (gedrags)problematieken.
Impegno

Contactgegevens: 

Toelichting:

 • Impegno biedt een breed aanbod voor o.a. LVB.


Tip: op de website van VGN vind je een interactieve kaart met poliklinieken in Nederland waar je terecht kunt voor een AVG-arts.

Aanbieders in het voorliggend veld

ContourdeTwern

Contactgegevens: 

 • Ga naar de website.
 • Zowel de huisarts als de patiënt zelf kan contact opnemen met ContourdeTwern

Toelichting: 

 • ContourdeTwern kan laagdrempelige begeleiding/hulp bieden.
Thebe

Contactgegevens: 

Toelichting:

 • Thebe kan tijdelijk hulp en ondersteuning bieden.
Maatschappelijk Steunsysteem Tilburg

Contactgegevens: 

R-Newt

Contactgegevens: 

Toelichting: 

 • Voor jongeren met psychische problematiek.
Logeerhuis Frits

Contactgegevens: 

Toelichting:

 • Voor als iemand voor langere tijd tot rust wil komen in een andere omgeving.
Kiemuur

Contactgegevens: 

Toelichting:

 • Gevestigd in de meeste gemeenten van Midden-Brabant, georganiseerd door RIBW.
MEE de Meentgroep

Contactgegevens:

Telefoonnummer: 0416-675500

Toelichting:

 • De MEE cliëntondersteuners zitten in een gemeenteteam


*De bovenstaande lijst is (nog) niet volledig en aan wijzigingen onderhevig. Heb jij aanvullingen op de lijst of zie je iets dat niet klopt? Laat dit dan weten aan Petra Geerts via p.geerts@nullpraktijksteun.nl.