Ga naar de inhoud

Kernteams

PrimaCura GGZ organiseert en faciliteert Kernteams GGZ op verzoek van de huisartsenpraktijk.

Wat is een kernteam?

Een kernteam wordt altijd op maat ingericht en is per praktijk gericht op echt contact en korte lijnen. Dit met als doel om georganiseerde samenwerking te realiseren. Het kernteamoverleg is een overleg waar verschillende professionals vanuit verscheidene beroepsgroepen bij aansluiten. Patiënten worden hier individueel besproken en de professionals overleggen over de diagnose en het behandelplan. De discussie is gericht op oplossingen en verbeteringen.

Het overleg is een belangrijk instrument dat bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van zorg, doordat de effectiviteit van de zorg verbetert, de deskundigheid en het leren van elkaars werkwijze neemt toe en knelpunten in de zorg worden sneller gesignaleerd en gedeeld met elkaar. Tot slot, kwaliteitsverbetering en reductie van het doorverwijzen (kostenbeheersing) gaan hand in hand bij het kernteam. Het kernteam komt in een vooraf afgesproken frequentie bijeen.

Samenstelling

In overleg met de huisartspraktijk wordt dit kernteam samengesteld, uiteraard kan PrimaCura GGZ daarin adviseren. De samenstelling van een Kernteam bestaat vaak uit de volgende personen:

  • Contactpersoon van sociaal wijkteam
  • Huisarts/POH-GGZ
  • Professional uit de Basis GGZ
  • Professional uit de Specialistische GGZ

Optioneel, en naar eigen wens en behoeften, kunnen bijvoorbeeld ook de volgende personen toegevoegd worden: een contactpersoon het mentaal gezondheiscenturm, psychosmatische fysiotherapeut, professional uit de jeugdhulp, jeugdarts, jeugdverpleegkundige, GGD OGZ specialist, …

Frequentie

De meeste kernteams vinden één keer per vier, zes of acht weken plaats. Zeker bij de start is het belangrijk elkaar regelmatig te zien, zodat je met elkaar een samenwerking opbouwt en elkaar daardoor sneller kunt vinden.

Vorm

Een kernteamoverleg kan zowel fysiek als online plaatsvinden. Vanuit PrimaCura GGZ kunnen we het eerste jaar als voorzitter optreden. Hierna wordt dit in overleg met de huisartsenpraktijk overgedragen.

Enkele ervaringen vanuit deelnemers

  • De contacten lopen makkelijker en sneller.
  • Doordat je elkaar, en elkaars expertises en aanpak, beter leert kennen, sluit het advies goed aan bij de vrager.
  • De sociale kaart is beter in beeld.
  • Door de andere domeinen nu beter te kennen, kan een patiënt beter geholpen worden.
  • Werkprocessen tussen organisaties worden vaker besproken met het doel om aansluiting te vinden en efficiënt samen te werken. Dit allen ten behoeve van de professional en patiënt.

Omgang met persoonsgegevens

Lees in dit document op welke manier in Kernteams geacht wordt om te gaan met persoonsgegevens van patiënten.

Ook een Kernteam starten?

Heb je als huisarts of POH-GGZ ook behoefte aan hulp bij het opzetten van een kernteam, neem dan contact op met Petra Geerts via p.geerts@nullpraktijksteun.nl of 0645159254.