24 januari 2020

Kernteams

In Midden-Brabant organiseert PrimaCura GGZ casuïstiekoverleggen op verzoek van de huisarts of POH-GGZ. Om deze overleggen aan te moedigen worden er onder andere kennismakingsbezoeken verzorgd. Hierbij is het doel om kennis te maken met elkaar, de organisaties en diens expertise.

Middels het project ‘Kernteams’ wordt hier een stevig vervolg aan gegeven. In de kernteams zijn naast GBGGZ en SGGZ ook het Wijkteam en in veel gevallen de GGD als vaste partners rondom de huisartsenpraktijken georganiseerd.

Inmiddels zijn er al verschillende huisartspraktijken succesvol gestart met kernteamoverleggen. Verschillende professionals adviseren tijdens deze overleggen de huisarts of POH-GGZ en denken aan de hand van casussen mee over de best passende hulp voor de patiënt.

Resultaten

  • Zorgaanbieders leren elkaar beter kennen door de overleggen.
  • Kernteams dragen in veel casussen bij aan een succesvollere zorgverlening.

Heb je als huisarts of POH-GGZ ook behoefte aan hulp bij het opzetten van een kernteam, neem dan contact op met Petra Geerts via p.geerts@nullpraktijksteun.nl