Ga naar de inhoud

Zorgverlening POH-GGZ (Jeugd)

Binnen het Zorgprogramma GGZ

Een POH-GGZ (Jeugd) is werkzaam binnen een huisartsenpraktijk en valt daarmee onder de eind- of behandelverantwoordelijkheid van de huisarts. Bij de functie ligt de focus op ondersteuning, begeleiding, kortdurende behandeling en indien nodig verwijzing van patiënten met psychische, psychosomatische en psychosociale problematiek naar de Basis GGZ, SGGZ of juist het sociale domein. 

Zorg geleverd door de POH-GGZ kenmerkt zich door een brede diversiteit aan zorgzwaarte. Hierdoor is het niet bij iedere patiënt noodzakelijk om bijvoorbeeld individueel (zorg)plan op te stellen. Bovendien kan in overleg met de patiënt besloten worden of al dan niet gekozen moet worden voor een verwijzing, het gebruik van e-health, groepsgewijze behandeling of juist chronische ondersteuning. Het zorgprogramma geeft ruimte om de POH-GGZ intensief te begeleiden in het maken van dergelijke keuzes. 

De hoofdactiviteiten van de POH-GGZ binnen het zorgprogramma GGZ zijn: 

  • Intakegesprek (vraagverheldering, verwijsondersteuning/triage instrument, individueel zorgplan)
  • Bepalen zorgvraag (verwijzing naar zelfhulp/sociaal domein, zelf begeleiden/behandelen, verwijzing naar Basis GGZ/SGGZ)
  • Begeleiden/behandelen patiënt (gesprekken, e-health, consultatie, groepsgesprekken, chronische ondersteuning)
  • Afronden begeleiding/behandeling (einde zorgvraag, zelfzorg-ondersteuning voor duurzame zelfredzaamheid)
  • Overbruggingszorg

POH-GGZ (Jeugd) binnen jouw praktijk

Ben je op zoek naar een POH-GGZ of POH-GGZ Jeugd in jouw praktijk? Via Praktijksteun (partner van PrimaCura GGZ) is het mogelijk een deskundige POH-GGZ (Jeugd) in te zetten. Praktijksteun draagt dan onder andere zorg voor (bij)scholing, begeleiding en intervisie. Tegelijkertijd worden ook alle werkgeverstaken van je overgenomen.