Ga naar de inhoud

Werkwijze voor includeren Zorgprogramma GGZ

Een doorverwijzing van een patiënt naar een POH-GGZ, psycholoog, psychiater of een andere GGZ-zorgaanbieder, dient geregistreerd te worden in het HIS. Dit betreft de registratie: Deelname Ketenzorg GGZ.

Per kwartaal worden deze registraties door Calculus uitgelezen. Dat gebeurt in de extractie die vanaf de eerste peildatum wordt ingelezen in VIPLive. Alle registraties ‘Deelname Ketenzorg GGZ’ van de afgelopen drie maanden worden er dan uit gefilterd en gedeclareerd. Hiervoor ontvang je vervolgens een tarief per patiënt.

Spelregels

  1. De huisarts kan de eigen verrichtingen voor de betreffende patiënt met GGZ-gerelateerde klachten, samenhangend met de klacht waarvoor de patiënt is doorverwezen, niet meer declareren als de patiënt reeds is geïncludeerd (lees: doorverwezen).

  2. Een patiënt met GGZ-gerelateerde klachten die niet elders in behandeling is, maar wel door de huisarts wordt gezien voor bijvoorbeeld medicatiecontrole, wordt niet geïncludeerd. De huisarts declareert hiervoor een verrichting onder eigen tarieven.

  3. Voor een zuiver overzicht in het HIS is het aan te raden om patiënten ‘af te melden’ voor het zorgprogramma. Dit doe je door de meetwaarden op ‘nee’ te zetten. Dit is echter niet noodzakelijk voor een juiste registratie/declaratie vanuit het zorgprogramma.

  4. Het kan zijn dat een patiënt een behandeling bij de POH-GGZ, GBGGZ of SGGZ heeft afgerond en zich een aantal maanden later opnieuw meldt bij de huisarts met een (nieuwe) GGZ-klacht. In het geval dat de huisarts deze patiënt opnieuw verwijst, wordt deze patiënt ook opnieuw geïncludeerd en ontvangt de huisarts opnieuw de vergoeding voor het includeren.

    Let op: Mocht bij deze patiënt de optie ‘Deelname Ketenzorg GGZ’ nog op ‘Ja’ staan, dan zet de huisarts de ‘Deelname Ketenzorg GGZ’ eerst op ‘Nee’ met een datum van de vorige dag. Hierna wordt op de huidige dag opnieuw ‘Deelname Ketenzorg GGZ JA’ geboekt. Ieder kwartaal worden ten behoeve van de uitbetaling de ‘nieuw’ toegevoegde ‘Deelname Ketenzorg GGZ’ patiënten eruit gefilterd.

  5. Kom je erachter dat je patiënten vergeten bent op de betreffende registratie ‘Deelname ketenzorg GGZ’ te zetten, zorg dan dat je deze registratie nooit met terugwerkende kracht in een vorig kwartaal gaat registreren. Deze worden namelijk niet meer door Calculus uitgelezen. Zorg altijd dat de registratie dan in het huidige kwartaal wordt vastgelegd, zodat deze vanaf de eerstvolgende peildatum wordt uitgelezen en gedeclareerd.

  6. Een chronische patiënt (of een patient die langer dan een jaar in zorg is) wordt jaarlijks geïncludeerd. Dit betreft een patiënt die permanent of recidiverend in zorg is bij de POH-GGZ, GBGGZ of SGGZ. Deze patiënt wordt na één jaar opnieuw geïncludeerd. Bij deze patiënt staat de optie ‘Deelname Ketenzorg GGZ’ inmiddels op ‘Ja’. De huisarts zet in dit geval de ‘Deelname Ketenzorg GGZ’ eerst op ‘Nee’ met een datum van de vorige dag. Hierna wordt op de huidige dag opnieuw een ‘Deelname Ketenzorg GGZ ‘Ja’ geboekt. In Medicom kun je patiënten onder labcode meetwaarde 742 een algemene opmerking onder memo OA01 meegeven. Daar zou dan bijvoorbeeld “Chronisch GGZ” in vermeld kunnen worden. Via de Q-module kan er dan een selectie gemaakt worden om vervolgens hiervan een lijst te genereren, zodat je ze dan in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar opnieuw kunt declareren.

  7. In VIPLive kan een rapport worden gegenereerd met daarin een overzicht van geïncludeerde patiënten.

  8. Let op: de POH-GGZ behoort te registreren onder ‘POH-GGZ verrichtingen’ (€0,00 tarief) en niet (meer) onder ‘huisartsenverrichtingen’.