20 januari 2016

Triage

PrimaCura GGZ stimuleert het gebruik van screeningstools om te komen tot een goede verwijzing. Een voorbeeld van een screeningsinstrument is de screener QuickScreen van TelePsy. Dit screeningsinstrument inventariseert psychische klachten en persoonlijke omstandigheden. Er rolt een indicatie voor een DSM-diagnose uit en een advies voor een vervolgtraject: zelfhulp, POH-GGZ, GBGGZ of SGGZ.