Ga naar de inhoud

Wat houdt het Zorgprogramma GGZ in?

Het zorgprogramma GGZ is door PrimaCura GGZ en haar partners ontwikkeld om de zorg rondom GGZ in de regio Midden-Brabant gezamenlijk te organiseren en te versterken. Het netwerk bestaat onder andere uit de huisarts, POH-GGZ, Basis GGZ, SGGZ en het sociaal domein.

Het doel is uiteindelijk ‘geen patiënt tussen wal en schip’. Dit wordt gerealiseerd door huisartsen, GBGGZ-partners en andere zorgaanbieders in staat te stellen om op de best mogelijke manier de patiënt te kunnen helpen, dan wel gericht en snel door te verwijzen en te behandelen.

Bijna alle huisartsen in Midden-Brabant doen inmiddels mee. Hiermee vormen we een sterke basis. Wil je ook aansluiten op het Zorgprogramma GGZ?

Toegevoegde waarde

Het succes van het zorgprogramma wordt mede bepaald door de (ervaren) toegevoegde waarde. De toegevoegde waarde van dit zorgprogramma is beschreven vanuit het perspectief van de patiënt, de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar.

Voor de patiënt
 • Geen patiënt tussen wal en schip
 • Korte lijnen bij noodzakelijke verwijzing
 • Matched care door beter inzicht in (verwijs)mogelijkheden
 • E-health voor de gehele keten
 • Beschikbaarheid van zorg geoptimaliseerd
 • Verkorte doorlooptijden in zorg, geen onnodige zware zorg
 • Gericht op duurzame zelfredzaamheid
 • Basis van kwaliteit, verbeteren waar mogelijk, vernieuwing waar nodig
Voor de zorgaanbieder
 • Eenvoud in structuur
 • Gestructureerde samenwerking (terug-/verwijzing)
 • Kwaliteit van zorg als uitgangspunt
 • Verlagen administratieve lasten
 • Regionaal beleid, regionaal aanspreekpunt
 • Basiskwaliteit als standaard, vernieuwing waar noodzakelijk
 • Gezonde financiële huishouding door eenduidigheid en inzicht
Voor de zorgverzekeraar
 • Regionaal aanspreekpunt
 • Overname verantwoordelijkheid zorglevering, en verdeling (financiële) risico’s
 • Beperking beheerskosten door eenduidige en transparante werkwijze
 • Mogelijkheid voorkomen (onnodige) verwijzingen GBGGZ/SGGZ

Ben je POH-GGZ? Bekijk dan ook de factsheet ‘Zorgprogramma GGZ voor de POH-GGZ’.

Ontstaan

Het zorgprogramma is ontstaan als antwoord op de ingrijpende veranderingen binnen de GGZ die vanaf 2014 vanuit de overheid in gang zijn gezet. Deze veranderingen hebben geleid tot een stelsel van vier domeinen van GGZ: WMO/Jeugdwet, GGZ Basiszorg, de Generalistische Basis GGZ en de Specialistische GGZ. Het uitgangspunt van deze veranderingen, zo ook van het zorgprogramma, is dat alle patiënten een passende behandeling op het juiste moment en de juiste plaats ontvangen. Waar mogelijk dichter bij huis en minder zwaar. Een zorgprogramma dient bij te dragen aan het voorkomen dat patiënten tussen wal en schip vallen. Dit is iets wat met de huidige versnippering van zorgverlening nog te vaak voorkomt.

De rol van de huisarts als poortwachter in de GGZ is mede door deze verandering nog belangrijker geworden. Een optimaal functionerende keten waarin de huisarts, POH-GGZ en GGZ-hulpverleners goed samenwerken wordt hierbij als noodzakelijk gezien.

Vanuit hier heeft PrimaCura GGZ voor de regio Midden-Brabant een akkoord bereikt met de zorgverzekeraars CZ en VGZ over de komst van een nieuw zorgprogramma GGZ. Hierin wordt sinds 2018 de huisartsenzorg, inclusief de praktijkondersteuner GGZ, gecontracteerd.