20 januari 2016

Evie biedt e-health in het netwerk

In de regio Midden-Brabant hanteert PrimaCura GGZ één e-healthplatform voor het hele netwerk. Dit platform heeft de naam Evie gekregen, dat staat voor ‘E-health Voor IEdereen’. Doordat dit nu één platform is (i.p.v. meerdere) hoeven patiënten, bij een doorverwijzing, niet opnieuw te beginnen met een module en kunnen gegevens onthouden worden. De patiënt blijft op deze manier toegang houden tot zijn of haar werk, modules, dagboeken en psycho-educatie.

Gebruikmaken van e-health als huisarts, POH-GGZ, POH-S, psycholoog of andere zorgprofessional?

> Meld je hier aan voor het regionale e-healthplatform.

> Bekijk hier de veelgestelde vragen van zorgprofessionals over het gebruik van het e-healthplatform.

> Bekijk hier tips voor online modules, zelfhulptrainingen en dagboeken die POH-S kunnen inzetten.

> Tips & tricks voor het inzetten van e-health (Minddistrict).


Evie: het regionale e-healthplatform via PrimaCura GGZ

Doordat PrimaCura GGZ rechtstreeks met zorgverzekeraars afspraken maakt over de financiering van e-health, is het mogelijk een implementatiestrategie neer te zetten die écht aansluit bij de regio, deze te testen en daarna uit te voeren. Zo hebben we in de ‘testfase’ een groep POH-GGZ bereid gevonden om verschillende e-healthmodules te testen, waaronder de modules van Minddistrict. Door maandelijks te evalueren hoe de inzet en implementatie verliep, zijn ‘best-practices’ ontstaan. De uitrol over de grotere groep POH-GGZ is hierdoor mogelijk gemaakt.

Inmiddels bestaan er landelijk gezien meerdere regionale platformen voor e-health, altijd in samenwerking met de lokale zorggroep. Het aantal patiënten dat gestart, geactiveerd en geholpen wordt met behulp van ‘blended care’ groeit snel (blended care is een combinatie van behandeling/begeleiding welke wordt versterkt door het gebruik van e-health). Dit sterk groeiende aantal is een gevolg van:

  1. Groei in het aantal huisartsenpraktijken, POH-GGZ en andere zorgaanbieders die met e-health werken;
  2. De gewenning van partijen met het inzetten van e-health;
  3. Het steeds beter binnen de huisartsenzorg passen van e-health.
Samenwerking

Aangezien ook PrimaCura GGZ een groot voordeel ziet in een e-healthplatform in Midden-Brabant voor het gehele netwerk, hebben wij onderzocht hoe we dit in de praktijk kunnen realiseren. Hiervoor hebben we, naast afspraken met zorgverzekeraars, goede afspraken gemaakt met e-healthaanbieders, als eerste voor e-mental-health met Minddistrict. PrimaCura GGZ is hierdoor in staat om voor ’de regio de e-healthmodules van Minddistrict, in combinatie met de modules van andere aanbieders, als “onderleverancier” volledig te verzorgen. Het afnemen van de modules via PrimaCura GGZ levert de regio meerdere voordelen op:

  • De hele regio kan op deze manier meeprofiteren van schaalvoordelen, waardoor het inzetten van e-health aanzienlijk goedkoper wordt (ook de kleine (psychologen)praktijk kan dan direct van het schaalvoordeel gebruikmaken).
  • Door gezamenlijk op te trekken heeft PrimaCura GGZ een steeds sterkere stem om platformen en modules in te richten zoals dat binnen de huisartsenzorg het beste past. Hierbij wordt rekening gehouden met het uitzicht op samenwerken in de gehele keten binnen de regio.
  • Patiënten hoeven bij een doorverwijzing niet weer opnieuw te beginnen met een e-healthmodule en het invullen van hun gegevens. Geborgd door goede privacyregels werken alle zorgaanbieders namelijk samen op één en hetzelfde platform.