Ga naar de inhoud

Aanpak ‘ADHD bij Jeugd’

In september 2016 zijn we in Midden-Brabant gestart met de aanpak “ADHD bij Jeugd”. Zeventig procent van de huisartsen in Midden-Brabant doen nu mee aan deze aanpak. De aanpak is ontstaan vanuit een samenwerking tussen het ETZ, de JGZ, GGz Breburg en PrimaCura GGZ. Het belangrijkste doel is het bieden en houden van kwalitatief goede zorg voor kinderen met (het vermoeden op) ADHD. Een belangrijk bijeffect van de aanpak is de verbetering van de samenwerking tussen deze partijen. Door tussen de samenwerkende partners één onderwerp te kiezen en praktisch aan de slag te gaan, worden partijen concreet dichter bij elkaar gebracht. ADHD en de zorg daarvoor is in dit geval dus zowel een doel als het vliegwiel.

Doelen

 • Signalering van ADHD wordt vroegtijdig opgepakt, doordat er overleg plaatsvindt tussen huisarts en jeugdarts;
 • Alle kinderen met (vermoeden) ADHD zijn in beeld bij de huisartsenpraktijken;
 • De doorverwijzing, terugkoppeling en communicatie tussen de JGZ, huisartsenpraktijken, het ADHD centrum ETZ en de GGZ is verbeterd; Er is een eenduidig beleid in de regio.
 • Kinderen met ADHD ontvangen sneller de juiste zorg en ondersteuning wanneer nodig. Hierbij wordt een breed pakket aangeboden (medicatie, begeleiding, psycho-educatie en behandeling);
 • Kinderen worden na behandeling door het ADHD centrum ETZ of de GGZ – indien mogelijk – zo snel als mogelijk terugverwezen naar de huisartsenzorg (voor de controles). Hiermee wordt het onnodig lang blijven hangen in deze instellingen voorkomen;
 • Herhaalmedicatie wordt niet verlengd, zonder dat men op de hoogte is hoe het met het kind gaat;
 • Signalen die breder gaan dan het eigen ‘domein’ worden opgepikt en belegd bij de juiste professional.

Resultaten

Deze aanpak heeft al veel mooie resultaten opgeleverd:
 • Kinderen met ADHD zijn en blijven goed in beeld.
 • Controles van kinderen door huisarts of POH-GGZ worden als belangrijk hulpmiddel ervaren.
 • Door toegenomen kennis van ADHD worden signalen sneller herkend en opgepakt.
 • Lijnen tussen hulpverleners zijn korter geworden. Het vertrouwen in elkaar is toegenomen.
 • Huisartsen weten beter waar ze terechtkunnen met welke vraag.
 • Door goede samenwerking en afstemming worden kinderen vanuit het ETZ sneller terugverwezen naar de huisartsenpraktijk.
 • Aanbod vanuit de huisartsenpraktijk voor deze kinderen is verbreed en eindigt niet waar de vergoeding vanuit de Zorgverzekeringswet stopt.

Scholingen

Vanuit de aanpak ADHD bij Jeugd worden twee type scholingen georganiseerd:

Documenten