Ga naar de inhoud

Spoedverwijzingen naar de GGZ

PrimaCura GGZ is in samenwerking met CaleidoZorg, GGz Breburg en Mentaal Beter na de zomer in 2022 een pilot gestart om spoedverwijzingen voor volwassen GGZ-patiënten in de regio Midden-Brabant mogelijk te maken. Het betreft een unieke samenwerking waardoor genoemde partijen gezamenlijk de GGZ-spoedpatiënt gaan behandelen. Met een GGZ-spoedverwijzing wordt de verwijzing van de huisarts naar het GGZ-samenwerkingsverband bedoeld waarbij het een urgent
psychiatrisch probleem betreft waarvoor beoordeling binnen twee weken noodzakelijk is om schade te voorkomen. Het betreft geen crisiszorg.

Aangezien dit een forse aanpassing vraagt in de werkwijze binnen de genoemde organisaties en het een grote regio betreft, is ervoor gekozen om te starten met een klein aantal praktijken. In de eerste fase hebben ruim 20 patiënten de nieuwe route doorlopen. De ervaringen van zowel patiënten, huisartsen alsmede de GGZ-organisaties zijn zeer positief.