Ga naar de inhoud

POH-GGZ met Jeugd als aandachtsgebied

Wanneer kinderen of jongeren voor vragen komen te staan op emotioneel, gedragsmatig of sociaal gebied en ze daarbij last hebben van psychische en/of psychosociale problemen, kan een huisarts hierbij hulp bieden, vaak samen met de POH-GGZ met jeugd als aandachtsgebied. Deze POH is gespecialiseerd in ondersteuning bij diverse jeugdproblematieken.

Meerwaarde

De meerwaarde van dit aandachtsgebied is de kennis met betrekking tot diagnostiek, begeleiding, behandeling en de verwijsmogelijkheden binnen het medisch en sociaal domein. Hiernaast biedt de specialisatie de tijd om actief de samenwerking op te zoeken.

Resultaten

Resultaten van de inzet van een POH-GGZ met jeugd als aandachtspunt in de huisartsenpraktijk:

  • Specifieke kennis en aandacht voor jeugdigen en jeugd-GGZ
  • Verbeterde vraagverheldering en waar nodig een juiste verwijzing
  • Een verbeterde (keten)samenwerking tussen onder andere de huisartsenzorg, onderwijs, wijkteams en de GGD
  • Minder onnodige verwijzingen, en daardoor geen overbehandeling en minder wachtlijsten
  • Dichtbij en laagdrempelig voor jeugdigen met tenminste dezelfde of betere (ervaren) kwaliteit van zorgverlening
  • Geen wachtlijst bij de POH-GGZ Jeugd en daardoor een snelle inschatting van de eventuele benodigde hulp of zorg, waardoor klachten niet onnodig verergeren.

Meer informatie

Wil je meer weten over het inzetten van een POH-GGZ met aandachtsgebied jeugd binnen jouw praktijk en/of wijk? Neem dan contact op met Marieke Couwenberg via m.couwenberg@nullpraktijksteun.nl of 06-49265152.