Ga naar de inhoud

Medicatiecontrole kind- en jeugdpsychiatrie

Kind- en jeugdpsychiaters

Meermaals hebben we vanuit huisartsen en POH’s-GZZ begrepen dat er ontevredenheid is over de beschikbaarheid van kind- en jeugdpsychiaters in de regio Midden-Brabant. In gesprek met de gemeenten is aangegeven dat er kind- en jeugdpsychiaters beschikbaar zijn via gecontracteerde jeugdhulpaanbieders.

Afspraken

Met alle gecontracteerde aanbieders die GGZ specialistisch bieden is afgesproken dat de psychiaters ook voor een los medicatieconsult beschikbaar moeten zijn. Deze aanbieders mogen een verzoek tot medicatieconsult niet afwijzen. De jeugdige hoeft niet voor diagnostiek bij een van deze aanbieders in behandeling te zijn, een medicatieconsult kan los worden geboden. Informatie welke aanbieders een kind- en jeugdpsychiater in dienst hebben, is op dit moment beter vindbaar gemaakt op de website van de wegwijzer. Hierbij is per gemeente (gebied) vindbaar welk aanbod beschikbaar is.

Knelpunten

Mochten er signalen zijn van aanbieders die afwijzen om een medicatieconsult uit te voeren, stuur dan je signaal naar inkoopjeugdhvb@nulltilburg.nl De contractmanagers nemen dit signaal mee in de gesprekken met deze aanbieders.