16 november 2017

Veelgestelde vragen

Algemeen

Wanneer is het zorgprogramma gestart?

Het zorgprogramma is gestart op 1 januari 2018..

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Op deze website houden we de meest relevante informatie actueel. We komen, indien gewenst, graag bij je langs om een toelichting te geven. Onze contactgegevens vind je op de website.

Huisartsenzorg

Kan ik mijn eigen POH-GGZ in de praktijk houden?

Ja, het zorgprogramma gaat niet over het werkgeverschap van de POH-GGZ. Praktijken kunnen worden geholpen wanneer wisselingen of uitbreidingen nodig zijn.

Wat kost het zorgprogramma mij als praktijkhouder?

Het zorgprogramma is zo opgebouwd dat het geen (extra) kosten met zich meebrengt. De precieze financiën leggen we graag mondeling of schriftelijk aan u toe. Het uitgangspunt is dat de huisarts er inhoudelijk op vooruitgaat en er financieel in ieder geval niet op achteruitgaat.

Mag ik als huisarts verwijzen naar zorgaanbieders die niet door PRO-RCH zijn gecontracteerd?

Ja, dat mag. De huisarts bepaalt zelf (of in overleg met de POH-GGZ) naar wie hij/zij de patiënt doorverwijst.

Hoe weet ik welke zorgaanbieders door PrimaCura GGZ zijn gecontracteerd?

Op deze website staat de sociale kaart. Deze kaart en deze lijsten met deelnemers bevat de contactgegevens van alle gecontracteerde partners.

Moet ik als huisarts deelnemen aan het zorgprogramma?

Een deelname aan PrimaCura GGZ betekent automatisch een deelname aan het zorgprogramma. Echter, de huisarts kan de deelname aan PrimaCura GGZ ook beëindigen en via de reguliere contractering met aanbieders (zoals Indigo en Praktijksteun of zelfstandig) een POH-GGZ inzetten. In dat geval neemt de huisarts niet deel aan het zorgprogramma.

Werkwijze includeren: hoe werkt het includeren?

Het includeren werkt als volgt:

 1. De huisarts includeert een patiënt met een GGZ-klacht in het zorgprogramma als deze door de huisarts wordt doorverwezen naar de POH-GGZ, de GBGGZ of de SGGZ.
 2. Het includeren in het zorgprogramma GGZ betekent dat de huisarts in het HIS ‘deelname ketenzorg GGZ’ op ‘ja’ zetten. De huisarts ontvangt hiervoor een bedrag per geïncludeerde patiënt.
 3. De huisarts kan de eigen verrichtingen voor de betreffende GGZ-patiënt, samenhangend met de klacht waarvoor de patiënt is doorverwezen, niet meer declareren als de patiënt reeds is geïncludeerd (lees: doorverwezen).
 4. Een GGZ-patiënt die niet elders in behandeling is, maar wel door de huisarts wordt gezien voor bijvoorbeeld medicatie controle, wordt niet geïncludeerd. De huisarts declareert hiervoor een verrichting onder eigen tarieven.
 5. Het is niet noodzakelijk om patiënten af te melden voor het zorgprogramma (oftewel, de meetwaarden hoeft niet op ‘nee’ gezet te worden). Dit mag echter wel, als de praktijk graag een zuiver overzicht houdt in het HIS. Dit doet de praktijk dus voor zichzelf, maar is niet noodzakelijk voor een juiste registratie/declaratie vanuit het zorgprogramma.
 6. Het kan zijn dat een patiënt een behandeling bij de POH-GGZ, GBGGZ of SGGZ heeft afgerond en zich een aantal maanden later opnieuw meldt bij de huisarts met een (nieuwe) GGZ-klacht. In het geval dat de huisarts deze patiënt opnieuw verwijst, wordt deze patiënt ook opnieuw geïncludeerd en ontvangt de huisarts opnieuw de vergoeding voor het includeren.
 7. Mocht bij deze patiënt de optie ‘Deelname Ketenzorg GGZ’ nog op ‘Ja’ staan, dan zet de huisarts de ‘Deelname Ketenzorg GGZ’ eerst op 'Nee' met een datum van de vorige dag. Hierna wordt op de huidige dag opnieuw 'Deelname Ketenzorg GGZ JA' geboekt. Ieder kwartaal worden ten behoeve van de uitbetaling de 'nieuw' toegevoegde 'Deelname Ketenzorg GGZ' patiënten eruit gefilterd.
 8. Een chronische patiënt wordt jaarlijks geïncludeerd. Dit betreft een patiënt die permanent of recidiverend in zorg is bij de POH-GGZ, GBGGZ of SGGZ. Deze patiënt wordt na één jaar opnieuw geïncludeerd. Bij deze patiënt staat de optie ‘Deelname Ketenzorg GGZ’ inmiddels op ‘Ja’. De huisarts zet in dit geval de ‘Deelname Ketenzorg GGZ’ eerst op 'Nee' met een datum van de vorige dag. Hierna wordt op de huidige dag opnieuw een 'Deelname Ketenzorg GGZ JA' geboekt.
 9. In VIPLive kan een rapport worden gegenereerd met daarin een overzicht van geïncludeerde patiënten.
 10. Bij buitenlandse patiënten kan de huisarts de consulten schrijven onder verrichting ‘consult buitenlands patiënt’. De POH-GGZ kent deze verrichtingen niet. Includeren in het zorgprogramma GGZ kan als deze patiënt wordt verwezen naar de POH-GGZ, GBGGZ of SGGZ.
 11. Let op: de POH-GGZ behoort te registreren onder ‘POH-GGZ verrichtingen’ en niet (meer) onder ‘huisartsenverrichtingen’.
Waar kan ik in VIPLive een actueel rapport zien van geïncludeerde patiënten (oftewel, ‘deelname ketenzorg = ja’)?
Is het de bedoeling dat je als POH-GGZ in het HIS de verrichting (dubbel consult, telefonisch contact, visite) boekt?

Het is inderdaad de bedoeling dat je de verslaglegging in het HIS afsluit door het type verrichting te registreren zoals Consult POH-GGZ, Dubbel Consult POH-GGZ, Telefonisch consult POH-GGZ, et cetera. De huisarts heeft alle tarieven op € 0,00 gezet, waardoor er door de huisarts geen gelden bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Dit gebeurt door PrimaCura GGZ.

Hoe weet ik of ik de meetwaarde goed invoer?

Bij vragen over de juiste registratie kan contact worden opgenomen met onze declaratiepartner VIP Calculus. Zij kunnen in uw extractie van het HIS zien of de registratie goed verloopt.

Wat doe ik met de consulten in de wachttijd tot een GGZ-afspraak? Kan ik die wel declareren?

Ja, dat kan. In het geval er sprake is van een wachttijd en je als huisarts deze periode overbrugt, is het advies om de patiënt pas te includeren zodra de patiënt bij de GBGGZ/SGGZ terecht kan of de overbrugging door de POH-GGZ te laten uitvoeren. In dit laatste geval kan de patiënt geïncludeerd worden.

Wat doe ik als huisarts met de mensen die (vaak tot heel vaak) ook bij mij blijven komen?

Het advies is om deze patiënt niet te includeren, zodat je de consulten via de reguliere weg kunt blijven declareren.