Ga naar de inhoud

Veelgestelde vragen

Algemeen

Wanneer is het zorgprogramma gestart?

Het zorgprogramma is gestart op 1 januari 2018..

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Op deze website houden we de meest relevante informatie actueel. We komen, indien gewenst, graag bij je langs om een toelichting te geven. Onze contactgegevens vind je op de website.

Huisartsenzorg

Kan ik mijn eigen POH-GGZ in de praktijk houden?

Ja, het zorgprogramma gaat niet over het werkgeverschap van de POH-GGZ. Praktijken kunnen worden geholpen wanneer wisselingen of uitbreidingen nodig zijn.

Wat kost het zorgprogramma mij als praktijkhouder?

Het zorgprogramma is zo opgebouwd dat het geen (extra) kosten met zich meebrengt. De precieze financiën leggen we graag mondeling of schriftelijk aan u toe. Het uitgangspunt is dat de huisarts er inhoudelijk op vooruitgaat en er financieel in ieder geval niet op achteruitgaat.

Mag ik als huisarts verwijzen naar zorgaanbieders die niet door PrimaCura GGZ zijn gecontracteerd?

Ja, dat mag. De huisarts bepaalt zelf (of in overleg met de POH-GGZ) naar wie hij/zij de patiënt doorverwijst.

Hoe weet ik welke zorgaanbieders door PrimaCura GGZ zijn gecontracteerd?

Op deze website staat de sociale kaart. Deze kaart en deze lijsten met deelnemers bevat de contactgegevens van alle gecontracteerde partners.

Moet ik als huisarts deelnemen aan het zorgprogramma?

Een deelname aan PrimaCura GGZ betekent automatisch een deelname aan het zorgprogramma. Echter, de huisarts kan de deelname aan PrimaCura GGZ ook beëindigen en via de reguliere contractering met aanbieders (zoals Praktijksteun of zelfstandig) een POH-GGZ inzetten. In dat geval neemt de huisarts niet deel aan het zorgprogramma.

Werkwijze includeren: hoe werkt het includeren?

Voor de werkwijze van het includeren verwijzen we je graag naar deze pagina:

Waar kan ik in VIPLive een actueel rapport zien van geïncludeerde patiënten (oftewel, ‘deelname ketenzorg = ja’)?
Is het de bedoeling dat je als POH-GGZ in het HIS de verrichting (dubbel consult, telefonisch contact, visite) boekt?

Het is inderdaad de bedoeling dat je de verslaglegging in het HIS afsluit door het type verrichting te registreren zoals Consult POH-GGZ, Dubbel Consult POH-GGZ, Telefonisch consult POH-GGZ, et cetera. De huisarts heeft alle tarieven op € 0,00 gezet, waardoor er door de huisarts geen gelden bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Dit gebeurt door PrimaCura GGZ.

Hoe weet ik of ik de meetwaarde goed invoer?

Bij vragen over de juiste registratie kan contact worden opgenomen met onze declaratiepartner VIP Calculus. Zij kunnen in uw extractie van het HIS zien of de registratie goed verloopt.

Wat doe ik met de consulten in de wachttijd tot een GGZ-afspraak? Kan ik die wel declareren?

Ja, dat kan. In het geval er sprake is van een wachttijd en je als huisarts deze periode overbrugt, is het advies om de patiënt pas te includeren zodra de patiënt bij de GBGGZ/SGGZ terecht kan of de overbrugging door de POH-GGZ te laten uitvoeren. In dit laatste geval kan de patiënt geïncludeerd worden.

Wat doe ik als huisarts met de mensen die (vaak tot heel vaak) ook bij mij blijven komen?

Het advies is om deze patiënt niet te includeren, zodat je de consulten via de reguliere weg kunt blijven declareren.