10 april 2018

Netwerkbijeenkomst GGZ: ‘Gezamenlijk Georganiseerde Zorg’

Voor alle huisartsen en (GGZ-)partners in Midden-Brabant

Eindelijk was het zover! Op 21 oktober mochten elkaar weer fysiek ontmoeten tijdens de netwerkbijeenkomst GGZ: Gezamenlijk Georganiseerde Zorg.

We blikten kort terug op de afgelopen drie jaar succesvol samenwerken in de regio en keken ook vooral vooruit met elkaar. Hiernaast wist Stephan Hermsen ons mee te nemen in zijn ervaring en kennis in het organiseren van netwerkzorg en het inzetten van positieve gezondheid. Hoe organiseren we de zorg over de grenzen van praktijken en instellingen heen? En welke onmacht en dilemma’s brengt dit met zich mee? Welke veranderingen zijn nodig om de samenwerking te verbeteren en wat is daarin je eigen aandeel? Zo werd vanuit hier onder andere geopperd om eens een dag met elkaar mee te lopen, om zo elkaars werk te leren kennen.

Tot slot draaide de netwerkbijeenkomst, zoals het hoort, uiteraard ook om netwerken, het ontmoeten van elkaar. Wij hebben er in ieder geval van genoten dat dit weer mogelijk was!

Netwerkbijeenkomst Gezamenlijk Georganiseerde Zorg 2022
Noteer de volgende netwerkbijeenkomst alvast in je agenda. Deze zal plaatsvinden op 22 maart 2022.

Aanmelden hiervoor is nog niet mogelijk. Wil je een mail van ons ontvangen zodra dit wel mogelijk is? Stuur dan een mailtje hiervoor naar Petra Geerts via p.geerts@nullpraktijksteun.nl.