10 april 2018

Netwerkbijeenkomst GGZ: ‘Gezamenlijk Georganiseerde Zorg’

Voor alle huisartsen en (GGZ-)partners in Midden-Brabant

Op donderdag 13 oktober vindt de regionale netwerkbijeenkomst ‘Gezamenlijk Georganiseerde Zorg’ weer plaats. We zijn blij je weer te kunnen verwelkomen in het Van der Valk Hotel te Tilburg (Dr. Bloemenlaan 8).

We bieden een middag- en avondbijeenkomst aan. Per dagdeel ontvangen we maximaal 60 gasten. Bij aanmelding kun je jouw voorkeur voor de middag of avond doorgeven.

De netwerkbijeenkomst biedt weer een mooi programma. Tijdens deze editie staat het thema ‘Samen Beslissen (shared decision making)’ centraal.


Samen Beslissen

Samen Beslissen betekent dat je samen methodisch bespreekt welke behandeling of zorg het beste bij iemand past. Samen Beslissen is niet nieuw en klinkt heel simpel en vanzelfsprekend. Echter in de praktijk blijkt het toch moeilijker dan gedacht en wordt het door cliënten niet altijd als zodanig ervaren. Hoe bekend ben jij met Samen Beslissen? Hoe pas je Samen Beslissen succesvol toe in de praktijk? En wat is je eigen rol als professional en die van de client (en naasten) hierin?

Deze netwerkbijeenkomst gaat in op de achtergronden en de toegevoegde waarde van deze aanpak. We starten met een introductie over de aanpak en methode, een update van de laatste onderzoeksresultaten en de ervaringen met deze werkwijze vanuit zorgprofessionals en cliënten. Vervolgens gaan we aan de hand van een casus praktisch aan de slag met vragen als: Hoe kun je een hulpvraag methodisch uitvragen? En hoe je kun je op basis hiervan samen beslissen over de meest passende behandelaanpak?


Sprekers

 • Margot Metz, senior-onderzoeker en verpleegkundige, is gepromoveerd op het thema Samen Beslissen met uitkomstinformatie, begeleidt diverse innovaties, implementaties en onderzoeken op dit gebied in de geestelijke gezondheidszorg.
 • Selina van der Schans, GZ-psycholoog in opleiding tot specialist, doet onderzoek naar ervaringen van cliënten met Samen Beslissen bij behandelcentrum Persoonlijkheidsstoornissen.
 • Cees van Gils, vice-voorzitter cliëntenraad en familie-ervaringsdeskundige, adviseert vanuit cliëntperspectief hoe Samen Beslissen met uitkomstinformatie in de praktijk optimaal toegepast kan worden.

Ontmoet en begroet

Daarnaast draait ook deze bijeenkomst om het ontmoeten van elkaar, om samenwerking en om de zorg in de regio. De dag zal verdeeld worden in een middag- en avondgroep. Tijdens de maaltijd zullen de groepen elkaar korte tijd overlappen, waardoor de gelegenheid er is om elkaar te ontmoeten.


Agenda

Middag

 • 15.15 – 15.30 uur | Ontvangst
 • 15.30 – 16.15 uur | Plenair: door de sprekers Margot Metz, Selina van der Schans en Cees van Gils wordt ingegaan op het thema Samen Beslissen.
 • 16.15 – 17.00 uur | In groepen gaan we de theorie vertalen naar de praktijk
 • 17.00 – 17.15 uur | Plenaire terugkoppeling
 • 17.15 – 18.15 uur | Maaltijd en ontmoet elkaar

Avond

 • 17.15 – 18.15 uur | Maaltijd en ontmoet elkaar
 • 18.15 – 19.00 uur | Plenair: door de sprekers Margot Metz, Selina van der Schans en Cees van Gils wordt ingegaan op het thema Samen Beslissen.
 • 19.00 – 19.45 uur | In groepen gaan we de theorie vertalen naar de praktijk
 • 19.45 – 20.00 uur | Plenaire terugkoppeling
 • 20.00 – 20.15 uur | Afsluiting

Accreditatie

Accreditatie voor deze avond wordt aangevraagd bij de LV POH-GGZ, NIP-Eerstelijnspsychologie en voor de huisarts.


Aanmelden

Het aanmeldformulier is gesloten.


Vragen

Voor vragen over de bijeenkomst kun je terecht bij Petra Geerts via p.geerts@nullpraktijksteun.nl of 06 – 4515 9254.