Ga naar de inhoud

Samenwerken in de GGZ in Midden-Brabant

Gezamenlijk Georganiseerde Zorg

Samen organiseren

Met het Zorgprogramma GGZ werken we intensief in en met de regio aan Gezamenlijk Georganiseerde Zorg.

Lees hier meer over het zorgprogramma.

Elkaar ontmoeten

Door elkaar te kennen kan eerder de juiste hulp geboden worden aan de patiënt. Elkaar leren kennen stimuleren we onder andere door de organisatie van netwerkbijeenkomsten en kennismakingsbezoeken.

Samenwerken en leren

Samenwerken is de basis voor goede zorg en daarmee ook voor de projecten die wij uitvoeren.

Lees hier meer over onze projecten.

Zorgprogramma GGZ

Met het Zorgprogramma GGZ werken we intensief in en met de regio aan Gezamenlijk Georganiseerde Zorg.

Over PrimaCura GGZ

PrimaCura GGZ focust zich op goed georganiseerde GGZ-zorg binnen en vanuit de huisartsenpraktijk. Het gaat hierbij enerzijds om de (GGZ-)zorg die geleverd wordt door de huisarts en/of POH-GGZ en anderzijds om de zorg die in samenwerking met partners wordt geleverd.

De sociale kaart

De sociale kaart van PrimaCura GGZ biedt huisartsen, POH-GGZ, zorgaanbieders in de GBGGZ en SGGZ, burgers en patiënten een overzicht van het regionale zorgaanbod binnen de GGZ en somatiek.