Ga naar de inhoud

Nieuwe inkoopstrategie voor het sociaal domein in de regio Hart van Brabant

  In de regio Hart van Brabant wordt gewerkt aan een nieuwe, integrale inkoopstrategie voor het sociaal domein. De gemeenten in de regio Hart van Brabant willen zorgdragen voor goede zorg en ondersteuning. Zorg moet toegankelijk zijn voor wie zorg nodig heeft, én tegelijkertijd betaalbaar zijn voor de gemeenten. Vanuit PrimaCura GGZ zijn we sinds begin dit jaar betrokken geweest bij de uitwerking van de nieuwe inkoopstrategie, met name op het gebied van implementatie en communicatie.

  Speerpunten
  Sinds 2015 hebben gemeenten meer verantwoordelijkheden op het vlak van maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en participatie. Inmiddels zijn we zes jaar verder. In die jaren hebben de gemeenten in de regio hun visie aangescherpt en belangrijke inzichten opgedaan. De belangrijkste speerpunten in de nieuwe inkoop sociaal domein zijn:

  • meer en beter normaliseren;
  • verbeteren van lokale samenhang;
  • werk (ook participatie en opleiding) is de beste zorg;
  • eenvoudiger en selectiever systeem;
  • naar een meer gesloten financiering;
  • misbruik voorkomen.

  Doel
  Het doel is dat er meer samenhang komt in het zorgaanbod en het aanbod beter op elkaar wordt afgestemd. Oog voor preventie, steun uit de eigen omgeving en de sociale basis wordt gestimuleerd. In de hoog specialistische jeugdzorg streven de gemeenten bijvoorbeeld naar een beperkter aantal aanbieders die gezamenlijk zorgen voor de best passende zorg en ondersteuning. Gemeenten willen ervoor waken dat jeugdigen tussen wal en schip vallen. Meer informatie over de inkoop sociaal domein is te vinden op de website Regio Hart van Brabant

  Huisartsen worden op korte termijn geïnformeerd
  De aanbesteding start in het najaar en per 1 juli 2022 moet de nieuwe inkoop in werking treden. Bij de implementatie van de inkoop worden ook huisartsen in de regio geïnformeerd over de nieuwe werkwijze en wat dit voor hen kan betekenen.