Meteen naar de inhoud

Overgang naar zorgprestatiemodel

  Op 1 januari 2022 wordt het zorgprestatiemodel ingevoerd in de GGZ. Dit is een nieuw bekostigingssysteem, waarin gewerkt wordt met losse prestaties in plaats van vastgestelde trajecten. Dit heeft gevolgen voor cliënten en zorgaanbieders.

  Gevolgen
  Hieronder hebben we de belangrijkste gevolgen op een rijtje gezet:

  • Op 31 december worden alle lopende trajecten binnen de GGZ afgesloten met als afsluitreden ‘Overgang naar zorgprestatiemodel’. Deze trajecten worden gedeclareerd en verrekend met het eigen risico van 2021.
  • Als de gesprekken worden voortgezet in 2022, worden die geregistreerd binnen het zorgprestatiemodel. Deze worden verrekend met het eigen risico van 2022 (min. € 385,00).
  • In het nieuwe model wordt na elk gesprek een factuur naar de zorgverzekeraar gestuurd.   Omdat de facturen per gesprek in rekening gebracht zullen worden, wordt het eigen risico in kleinere stappen aangesproken en niet meer in één keer.
  • Als de behandeling wordt voortgezet in 2022, betekent dit voor cliënten dat ze tweemaal hun eigen risico kwijt zijn. Het is belangrijk cliënten hierover goed te informeren.
  • In 2022 hebben aanzienlijk meer vrijgevestigde psychologen ervoor gekozen géén overeenkomsten aan te gaan met zorgverzekeraars. Dit heeft tot gevolg dat de wachtlijsten bij de gecontracteerde zorgaanbieders verder zullen oplopen. Tegelijkertijd zullen de wachttijden bij de ongecontracteerde zorgaanbieders minder lang zijn. Cliënten krijgen bij ongecontracteerde zorgaanbieders een gedeelte van hun behandeling vergoed. Hoeveel dat precies is, kunnen ze bij hun zorgverzekeraar navragen.
  • Als een traject is afgesloten op grond van ‘Overgang naar zorgprestatiemodel’ is er géén nieuwe verwijzing van de huisarts nodig voor (door)lopende trajecten.
  • Verdere regels omtrent de verwijzingen vind je in: Update Verwijsafspraken Geestelijke Gezondheidzorg | Brochure | Rijksoverheid.nl

  Meer informatie
  Voor meer informatie verwijzen we je naar de volgende plekken: