Ga naar de inhoud

Update Zorgprogramma 2018

  Nadat in juli al een inhoudelijk akkoord is bereikt rondom het ketenzorgprogramma GGZ in Midden-Brabant, bleef het nog even spannend rondom de laatste details. Maar er is nu een definitief akkoord bereikt (ook rondom deze laatste details) met de zorgverzekeraars CZ en VGZ! In het zorgprogramma wordt vanaf 2018 zowel de huisartsenzorg, inclusief de praktijkondersteuner GGZ, en de generalistische Basis GGZ gecontracteerd.

  Ketenzorg
  Het zorgprogramma is door PrimaCura ontwikkeld om hiermee de zorg rondom de GGZ in de regio gezamenlijk te organiseren en daarmee de noodzakelijke zorg rondom GGZ-klachten te versterken. De keten is gebouwd als een schil om de huisarts heen, met de generalistische Basis GGZ als eerste samenwerkingspartner. Het doel is de huisarts, de POH-GGZ en de psycholoog in staat te stellen om op de best mogelijke manier de patiënt te kunnen helpen dan wel gericht en snel door te verwijzen en te behandelen.

  Veranderingen
  Het zorgprogramma is een antwoord op de ingrijpende veranderingen binnen de GGZ die vanaf 2014 vanuit de overheid in gang zijn gezet. Deze veranderingen hebben geleid tot een stelsel van vier domeinen van GGZ: WMO/Jeugdwet, GGZ Basiszorg, de generalistische Basis GGZ en de specialistische GGZ. Het uitgangspunt van deze veranderingen, zo ook van het zorgprogramma, is dat alle patiënten een passende behandeling op het juiste moment en de juiste plaats ontvangen. Waar mogelijk dichter bij huis en minder zwaar. De verwachting is dat dit programma bijdraagt aan het voorkomen dat patiënten tussen wal en schip vallen. Dit is iets wat met de huidige versnippering van zorgverlening nog te vaak voorkomt.
  De rol van de huisarts als poortwachter in de GGZ is mede door deze verandering nog belangrijker geworden. Een optimaal functionerende keten waarin de huisarts, POH-GGZ en GGZ hulpverleners goed samenwerken wordt hierbij als noodzakelijk gezien.

  Deelname
  Alle zorgaanbieders (huisartsen, instellingen, groepspraktijken, vrijgevestigden) in de regio Midden-Brabant die voldoen aan de gestelde kwaliteitscriteria mogen deelnemen aan het zorgprogramma.

  Vragen
  Op deze website hebben we de veelgestelde vragen rondom het zorgprogramma verzameld. Bekijk ze hier. Heeft u nog een vraag die er niet tussen staat? Neem dan contact met ons op via info@nullprimacuraggz.nl of 088 – 201 38 24