Ga naar de inhoud

Wegwijzer crisis en acute zorg, speciaal voor de huisartsenzorg in de regio Hart van Brabant

  Wie bel je als huisarts wanneer jouw patiënt in acute psychische crisis verkeerd en zo spoedig mogelijk hulp nodig heeft? Kun je daarvoor bij het Crisis Interventie Team (CIT) terecht of bel je toch de crisislijn van GGz Breburg? Wat doe je bij zorgmijding of een vermoeden van kindermishandeling?

  Wegwijzer
  Omdat het voor huisartsen en POH-GGZ niet altijd even duidelijk is waar men terecht kan in geval van psychische crisis bij een patiënt, heeft PrimaCura GGZ in samenwerking met een aantal betrokken organisaties een ‘wegwijzer crisis en acute zorg’ voor de regio Hart van Brabant ontwikkeld.

  In de brievenbus
  Alle huisartsenpraktijken die aangesloten zijn bij het zorgprogramma van PrimaCura GGZ hebben de wegwijzer inmiddels in de brievenbus ontvangen. Is dit bij jouw praktijk niet het geval? Het is mogelijk de wegwijzer alsnog bij ons op te vragen via info@nullprimacuraggz.nl.

  Naast de gedrukte wegwijzer, hebben we ook een digitale versie.