Meteen naar de inhoud

Verbeterde samenwerking rondom ADHD in Midden-Brabant

  Sinds september 2016 loopt in Midden-Brabant het project “ADHD bij Jeugd”. De beoogde meerwaarde van dit project is dat de samenwerking tussen meerdere partijen (huisartsenpraktijken, JGZ, het (ADHD centrum) ETZ en de GGZ) wordt verbeterd. “Door één onderwerp te kiezen en praktisch aan de slag te gaan, worden partijen dichterbij elkaar gebracht. ADHD is in dit geval het vliegwiel”, aldus Ellen Struijcken, projectleider bij PrimaCura GGZ. “Afstemming zal hierbij soepeler verlopen en het vertrouwen in elkaar zal toenemen.

  Doel project ADHD bij Jeugd
  Een betere afstemming in het zorgproces rondom een kind met ADHD, is één van de doelen van het project ADHD bij Jeugd. Het moet hierdoor mogelijk zijn om vaker sneller de juiste zorg te bieden. Zowel thuis als op school. Dit biedt ook voordelen bij andere zorgvragen op het gebied van gedrag en ontwikkeling. Zo kan de jeugdarts/jeugdverpleegkundige bijvoorbeeld helpen bij opvoedingsvragen en lastige situaties in de klas en kan de expertise van de kinderarts beter benut worden bij specifieke vragen over diagnostiek en medicatie.

  Ervaren pluspunten
  Dat kinderen met ADHD nu goed in beeld zijn en blijven, wordt als een belangrijk pluspunt van het project ervaren. Dit blijkt uit een tussentijdse evaluatie met de deelnemers van het project. De controles van de kinderen door de huisarts of POH-GGZ zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel. Door de toegenomen kennis van ADHD binnen de huisartsenpraktijken en de JGZ (Jeugd Gezondheids Zorg) kunnen signalen ook sneller herkend en opgepakt worden.

  Tevens wordt bij de evaluatie aangegeven dat de lijnen korter zijn geworden, en de samenwerking tussen de ketenpartners (waaronder huisartsen, jeugdartsen en het ziekenhuis) is versterkt. Dit komt mede door een overzichtelijk stappenplan die door de ketenpartners samen is opgesteld.

  Er is ook beter zicht gekomen op waar huisartsen terechtkunnen met welke vraag en het vertrouwen in elkaar is toegenomen. Dit draagt bij aan een snellere en betere afstemming.  “Nu ik weet wie de jeugdarts is in mijn wijk, bel ik makkelijker om even te sparren over een jeugdige. Dit helpt mij snel de juiste zorg in te zetten”, aldus een deelnemende huisarts.

  Ervaren knelpunten
  Als knelpunt wordt vanuit de deelnemende huisartsen aangegeven dat de groep Jeugd met ADHD maar een kleine groep is binnen de huisartsenpraktijk. Hierdoor kan het sneller van de prioriteitenlijst verdwijnen.

  De communicatie en verslaglegging van betrokken professionals is verbeterd. Tegelijkertijd wordt ook aangegeven dat er hier nog stappen in te maken zijn.  Zo geven huisartsenpraktijken aan dat er in 59% van de gevallen een verslag is verstuurd na verwijzing, terwijl het streven uiteraard 100% is.

  Continu proces
  Inmiddels neemt ongeveer een derde van alle huisartsen in Midden-Brabant deel aan het project, dit aantal zal in het komende jaar uitbreiden. “Aan veel doelen die vooraf zijn opgesteld heeft het project nu al zeker een bijdrage geleverd! Maar dit betekent niet dat we nu ‘klaar’ zijn”, aldus Struijcken. “Dit project is een continu proces, waarbij lijnen steeds korter worden en de samenwerking steeds beter.”