19 november 2018

Aanpak ‘POH-GGZ Jeugd’

Wanneer kinderen of jongeren voor vragen komen te staan op emotioneel, gedragsmatig of sociaal gebied en ze daarbij last hebben van psychische en/of psychosociale problemen, kan een huisarts hierbij hulp bieden, vaak samen met de POH-GGZ met jeugd als aandachtsgebied. Deze POH is gespecialiseerd in ondersteuning bij diverse jeugdproblematieken.

Aanpak
De afgelopen jaren zijn in de regio Hart van Brabant in diverse gemeenten projecten gestart op het gebied van POH-GGZ met aandachtsgebied Jeugd. De meerwaarde van dit aandachtsgebied is de kennis met betrekking tot diagnostiek, begeleiding, behandeling en de verwijsmogelijkheden binnen het medisch en sociaal domein. Hiernaast biedt de specialisatie de tijd om actief de samenwerking op te zoeken.

Het beoogde resultaat:

  • Specifieke kennis en aandacht voor jeugd(-GGZ)
  • Vraagverheldering en een juiste verwijzing
  • Een verbeterde (keten)samenwerking met onder andere onderwijs en wijkteams
  • Reductie van overbehandeling en kosten binnen de GBGGZ en SGGZ

 Resultaten project (tot nu toe)

  • Patiënten kunnen snel bij de POH-GGZ met aandachtsgebied jeugd terecht.
  • Veel vragen kunnen worden opgepakt door de praktijkondersteuner zelf en hoeft niet doorverwezen te worden.
  • Wanneer er sociale problematiek wordt geconstateerd, kan er snel geschakeld worden met het sociale wijkteam / Toegang.
  • Positieve terugkoppeling ontvangen van jeugdigen en ouders (tevredenheidsscore: 7,6).

Meer informatie

Wil je meer weten over het inzetten van een POH-GGZ met aandachtsgebied jeugd binnen jouw praktijk en/of wijk? Neem dan contact op met Marieke Couwenberg via m.couwenberg@nullpraktijksteun.nl of 06 49265152.