18 december 2018

Stafcommissie PrimaCura GGZ

In de regio Hart van Brabant is in de jaren 2012-2014, vanuit het brede Platform GGZ Midden-Brabant, hard gewerkt aan een regionale visie op samenwerking in de GGZ. Hieruit is uiteindelijk PrimaCura GGZ als regionale netwerkorganisatie ontstaan, waarbij het platform als stafcommissie een belangrijke plek heeft behouden. De stafcommissie kent een brede vertegenwoordiging vanuit het gehele netwerk van de GGZ. Kernpartners zijn er vanuit diverse domeinen:

 • Patiënten vertegenwoordiging (Zorgbelang Brabant)
 • Gemeenten en sociaal domein (vertegenwoordigd door gemeente Tilburg)
 • Jeugdhulp en preventie (GGD Hart van Brabant)
 • Mentaal Gezondheidscentrum
 • Zorgverzekeraars CZ en VGZ
 • GGZ Breburg
 • Psywijzer (vereniging van vrijgevestigde)
 • PrimaCura (voorzitter stafcommissie)
 • Praktijksteun
 • Verslavingszorg (Novadic-Kentron)

De stafcommissie heeft een tweetal hoofdtaken. In beide taken is het devies altijd: ‘GGZ is Gezamenlijk Georganiseerde Zorg’. Deze tweetal hoofdtaken zijn:

 1. Input leveren rondom regionale knelpunten en ontwikkelingen, met bereidheid hier gezamenlijk aan mee te werken. Vaak in samenwerking met en soms als opdracht aan PrimaCura GGZ.
 2. Toetsen van de door PrimaCura GGZ in de regio opgezette veranderingen, verbeteringen, pilots en projecten. Hierbij wordt er getoetst op wenselijkheid (voor aanvang), tussentijdse stand van zaken en doorontwikkeling.

Als een van de belangrijke regionale organen  komt de stafcommissie vier tot vijf maal per jaar bijeen. Regelmatig wordt er een partner uitgenodigd om een presentatie te geven over een belangrijk en actueel thema. Een derde taak die de stafcommissie meer recent heeft gekregen is het voortzetten (op onderwerpen) van de landelijke ‘Taskforce Wachttijden’, waarbij in de regio Hart van Brabant enkele goede stappen reeds gezet zijn. Ook bij ons in de regio valt nog veel te halen op dit vlak.