Ga naar de inhoud

Wat levert PrimaCura GGZ?

In regio Midden-Brabant biedt PrimaCura GGZ alle huisartspraktijken en GBGGZ-zorgaanbieders toegang tot een centraal orgaan voor alle GGZ-vraagstukken.

De vijf doelstellingen van PrimaCura GGZ

  1. PrimaCura GGZ wil in de regio tot een inhoudelijke verbetering komen van het afstemmingsproces tussen de Basis(zorg) GGZ, huisartsenzorg, Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ.
  2. PrimaCura GGZ zet zich in voor een eenduidige financiële afhandeling van gelden binnen het kader Basis(zorg) GGZ en huisartsenzorg.
  3. PrimaCura GGZ doet onderzoek naar, en geeft uitvoer aan, aanvullende ondersteunende diensten voor betrokken doelgroepen zoals huisartsen en aanverwante dienstverleners in de eerstelijns zorg.
  4. PrimaCura GGZ streeft naar regionale substitutie van Specialistische GGZ naar de huisartsenpraktijk en de Generalistische Basis GGZ, met behoud of verbetering van de kwaliteit van de zorg.
  5. PrimaCura GGZ wil de inhoudelijke basis(zorg) GGZ en huisartsenzorg versterken middels het regionaal toegankelijk maken van bijvoorbeeld consultatie-, e-health- en triagemiddelen, alsmede de inzet van regionaal gespecialiseerde POH-GGZ en geïndiceerde preventie.