Meteen naar de inhoud

POH-GGZ Jeugd in Midden-Brabant

    Wanneer we het hebben over jeugdhulp binnen de huisartsenzorg, denken we vaak aan specifieke expertise, wachtlijsten en het sociaal domein. Veel huisartsen herkennen dat jeugdigen zich in de praktijk melden met bijvoorbeeld angstklachten, depressieve gevoelens of zich in een lastige (v)echtscheidingssituatie bevinden.

    De vorm en insteek van zorg die vervolgens wordt ingezet, is van wezenlijke invloed op het verloop van het leven van een jeugdige. Want hoe kijken zij terug op hun jeugd wanneer zij terecht zijn gekomen in de GGZ of bij een psycholoog? Met de opkomst van de POH-GGZ Jeugd in de huisartsenpraktijk, zien we welke duidelijke impact eerstelijnszorg heeft en hoe daarmee overbehandeling van jeugdigen kan worden voorkomen.

    Cijfers in beeld

    In Midden-Brabant hebben in 2020 maar liefst 732 jeugdigen een traject bij de POH-GGZ Jeugd doorlopen. Nog maar een kwart van de jeugdigen had na het doorlopen van dit traject vervolgzorg nodig. Jeugdigen zijn daarnaast tevreden met de behandeling en beoordelen deze met een gemiddelde score van een 9,0. Het resultaat van de behandeling levert een 8,2 op en de mate van samenwerking van de POH-GGZ Jeugd met verwijspartners een 8,7. Bepalende cijfers over hoe de eerstelijnszorg een duidelijk verschil kan maken voor jeugdigen.

    Meer weten over de inzet van een POH-GGZ Jeugd in de huisartsenpraktijk? Lees hier meer of neem contact op met Marieke Couwenberg via m.couwenberg@nullpraktijksteun.nl