Verbeterde samenwerking rondom ADHD in Midden-Brabant

Sinds september 2016 loopt in Midden-Brabant het project “ADHD bij Jeugd”. De beoogde meerwaarde van dit project is dat de samenwerking tussen meerdere partijen (huisartsenpraktijken, JGZ, het (ADHD centrum) ETZ en de GGZ) wordt verbeterd. “Door één onderwerp te kiezen en praktisch aan de slag te gaan, worden partijen dichterbij elkaar gebracht. ADHD is in Lees meer overVerbeterde samenwerking rondom ADHD in Midden-Brabant[…]

Akkoord Zorgprogramma Eerstelijns GGZ voor Midden-Brabant

Voor de regio Midden-Brabant heeft PRO-RCH een akkoord bereikt met de zorgverzekeraars CZ en VGZ over de komst van een nieuw integraal ketenzorgprogramma GGZ. Hierin wordt vanaf 2018 zowel de huisartsenzorg, inclusief de praktijkondersteuner GGZ, en de generalistische Basis GGZ gecontracteerd. Ketenzorg Het zorgprogramma is door PRO-RCH ontwikkeld om hiermee de zorg rondom de GGZ Lees meer overAkkoord Zorgprogramma Eerstelijns GGZ voor Midden-Brabant[…]

Pilot ADHD bij jeugd van start

In de regio Hart van Brabant krijgen kinderen met ADHD en hun gezin de juiste aandacht. Dit is de insteek van de pilot ‘ADHD bij jeugd’. Een samenwerking tussen huisartsen (Kring LHV, Zorggroep RCH Midden-Brabant en PRO-RCH), jeugdartsen en kinderartsen van de ADHD-poli’s van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis heeft onder andere geleid tot een overzichtelijk stappenplan Lees meer overPilot ADHD bij jeugd van start[…]