Nieuwe afspraken binnen de GGZ over (door)verwijzingen

Over de verwijzingen naar en binnen de GGZ zijn nieuwe afspraken gemaakt. Voor de route van de patiënt moeten deze afspraken voordelen opleveren. Tevens wordt met de nieuwe afspraken tijd en geld bespaard, mede door de administratieve lasten zoveel als mogelijk te verminderen.  Zo is sinds 1 april een doorverwijzing van de huisarts niet meer Lees meer overNieuwe afspraken binnen de GGZ over (door)verwijzingen[…]

Jeugdhulp iets meer een zorgenkindje

PrimaCura GGZ is ook betrokken bij de jeugd(GGZ)hulp. Sinds 1 januari 2015 verloopt de inkoop van jeugdhulp via de gemeenten, een nieuwe situatie met soms lastige onderdelen. De transitie is niet zonder knelpunten verlopen, waardoor de jeugdhulp als een zorgenkindje mag worden gekenschetst, aldus Angela van Liempd en Rudolf Keijzer. Bij een flink aantal aanbieders Lees meer overJeugdhulp iets meer een zorgenkindje[…]

PrimaCura GGZ brengt Basis GGZ op hoger niveau

Het samenwerkingsverband van PrimaCura en Praktijksteun kreeg in 2015 een juridische basis door het aangaan van een joint-venture in de vorm van PrimaCura GGZ. Hiermee is de generalistische basiszorg op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) op een kwalitatief hoger niveau gekomen. “Minder versplintering, een steviger netwerk in de regio en meer transparantie zorgen Lees meer overPrimaCura GGZ brengt Basis GGZ op hoger niveau[…]